Een kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen tussen de 0-18 jaar, met een motorische (ontwikkelings)achterstand. Daarnaast is de kinderoefentherapeut ook gespecialiseerd in het behandelen van houdings– en bewegingsproblemen, waaruit klachten kunnen voortkomen.

PimDe therapie

Een kinderoefentherapeut gaat spelenderwijs met het kind aan de slag met de motorische vaardigheden die binnen het dagelijkse leven van het kind passen. De vaardigheden kunnen bestaan uit rennen, springen, klimmen, een bal gooien of schoppen en ook het schrijven en het knutselen kunnen worden geoefend.

Bij de behandelingen van het kind wordt er, net als bij de Oefentherapie Cesar, gewerkt vanuit een hulpvraag. Deze hulpvraag kan komen vanuit het kind, de ouder
of de leerkracht van school.

Kinderoefentherapie biedt hulp bij:

  • Het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen, fietsen, balvaardigheid, evenwicht, fijn motorische vaardigheden
  • Een asymmetrische houding (voorkeurshouding)
  • Een hoge of lage spierspanning
  • Veel vallen, struikelen
  • Niet soepel bewegen
  • Angst om te bewegen
  • Schrijfproblemen
  • Houdingsgerelateerde klachten: hypermobiliteit, scoliose, rugklachten, afwijkend looppatroon, voet– en beenklachten, spierspanningshoofdpijn

birdWerkwijze

Na de aanmelding, bijvoorbeeld via een verwijzing van de huis- of kinderarts, vindt tijdens de eerste afspraak een intake plaats. Tijdens de intake gaan we de klachten of problemen die het kind bijvoorbeeld tegen komt op school, tijdens de gym of tijdens het buitenspelen bespreken.

Na de intake volgt er een motorisch onderzoek en observatie, om zoveel mogelijk te achterhalen waar de problemen zitten, waarna de therapeut een behandeldoel en plan opstelt. Deze wordt vervolgens met de ouders besproken en daarna kunnen de behandelingen beginnen.

In de praktijk wordt er gebruik gemaakt van een schrift(je). Hierin worden oefeningen, tips en adviezen geschreven, gericht op uw kind. 

Klantenervaringen

"Onze dochter liep vaak tegen voorwerpen aan of viel vaak op de grond, tijdens de therapie is o.a. haar evenwichtsvaardigheid en de ruimtelijke oriëntatie verbeterd. Onze dochter heeft nu minder vaak blauwe plekken door het vallen of stoten".

"Onze zoon was altijd angstug tijdens het vangen van kleine ballen. Na de therapie bij Oefentherapie Cesar en kinderoefentherapie Lisette Evers, is hij van de angst af en speelt hij buiten met veel plezier met een bal."

"Ik vind dat ik nu al veel netter kan schrijven, de juf kan het nu ook beter lezen!"

 

 

 

Copyright © 2023 Oefentherapie Lisette. Alle rechten voorbehouden.